Эрдэмтэй хүн даруу их мөрөн дөлгөөн

Friday, February 6, 2015

Компьютерийн хэрэглээ I хичээлийн бие даалт

Бие даалт № 1
Хамгаалах хугацаа: V-VI долоо хоног

Даалгавар: Windows системтэй, түүний Explorer, Control panel, My Computer болон My Documents фолдертой, Windows-ийн орчны программуудтай ажиллаж сурах
Шалгах хэлбэр:
• Дараах асуудлуудаар дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлсөн эсэхийг шалгах
• Асуултуудыг билет байдлаар сугалуулж, хамгаалуулах

Компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт:
Тавигдах шаардлага: Төхөөрөмжүүдийн ямар үүрэгтэй, хаана байрладаг талаар дэвтэрт дэлгэрэнгүй тайлбар бичсэн байх
1. Файл гэж юу вэ? түүний тухай
2. Хавтас гэж юу вэ? түүний тухай
3. Компьютер ямар төхөөрөмжүүдээс бүрдэх вэ?, үүргүүдийг тайлбарла.
4. Ажиллаж байгаа програм, компьютерийн аль төхөөрөмж дээр байрлах вэ?
5. ROM, RAM гэж юу вэ?
6. Мэдээллийг хэмжих нэгж нь юу вэ? 2GB гэдэг нь хичнээн byte-тай тэнцэх вэ?
7. Үйлдлийн системийн үүрэг юу вэ?
8. CPU гэж юу вэ?
9. Хатуу дискний тухай?
10. Нэмэлт төхөөрөмжүүдийн тухай
Windows үйлдлийн систем:
Тавигдах шаардлага: Дараах үйлдлүүдийг компьютерт хийж гүйцэтгэж чаддаг болох ба командуудыг яаж гүйцэтгэх талаар дэвтэрт тайлбар бичсэн байх
1. Desktop дээр шинэ фолдер үүсгэж, ямар нэгэн файлыг түүнд хуул.
2. Desktop дээр ямар нэгэн программын ShortCut үүсгэ.
3. Desktop дээр байгаа объектүүдийг зөөж байрлуул.
4. Desktop дээр байгаа хэрэггүй файлыг устгаж үзүүл.
5. Desktop дээр байгаа өөрийн фолдерын нэрийг өөрчил.
6. Windows Explorer программыг C:\ дискэн дээр шинээр текстэн файл үүсгэ.
7. Үүсгэсэн файлаа Windows–ийн үндсэн дэлгэц /desktop/ рүү хуул.
8. Үүсгэсэн файлаа Start цэс рүү хуул.
9. Taskbar мөрийг нууцлах, байнга харагддаг байлгах
10. Файлын нэрийг бүтнээр нь болон нэрийн аль нэг хэсгийг мэдэж байгаа тохиолдолд хийх боломжийг харуул.
11. Файлыг үүсгэсэн болон өөрчилсөн огноогоор нь хайх боломжийг үзүүл.
12. Файлыг төрлөөр нь хайх боломжуудыг үзүүл.
13. AUTOEXEC.BAT файлыг хайж олоод хаана байгаа, ямар төрлийн файл болохыг тайлбарла.
14. My Documents хавтсанд байгаа дараалсан 5 файлыг өөрийн үүсгэсэн хавтсанд хуул. Хуулах бүх боломжийг үзүүлэх
15. My Documents хавтсанд байгаа дараалж байрлаагүй 3 файлыг өөрийн үүсгэсэн хавтсанд хуул. Хуулах бүх боломжийг үзүүлэх.
16. Recycle Bin хавтсанд байгаа дараалсан 3 файлыг эргэж сэргээ.
17. Recycle Bin байгаа дараалж байрлаагүй 3 файлыг устга
18. Цонхтой ажиллах /цонхны хэмжээг өөрчлөх, нээх, хаах, г.м/бүхий л боломжуудыг харуул.
19. C дискний файлуудыг янз бүрийн хэлбэрээр харуул. /Thumbnails, Tiles, Icons, List, Details /
20. Mouse-ний тохиргоог тайлбарлаж үзүүл.
21. Date/Time системийн он, сар, өдөр, цаг хугацааг тохируулах тухай тайлбарлаж үзүүлэх
22. Paint программыг ашиглан Windows–ийн үндсэн дэлгэцийн /Desktop/ зургийг соль.
23. Ямар нэгэн цонхны Toolbar мөрийн командын хэрэглүүрүүдийг үүргийг тайлбарлаж, Cut, Copy, Paste хэрэгслүүдийн үүргийг үзүүл.
24. Toolbars буюу хэрэгслүүдийн мөрийг харагдуулах,
25. WordPad программын бүх хэрэгслүүдийг тайлбарлаж, ашиглаж үзүүл.
26. Paint программын бүх хэрэгслүүдийг тайлбарлаж, ашиглаж үзүүл.
27. Вирус гэж юу вэ? Түүнээс хамгаалах аргууд талаар судлаж мэдэх
28. Вирусны эсрэг программыг ашиглан диск, хавтас, файлын вирусыг шалгаж сурах
29. Дискний эвдрэлийг шалгаж сурах /scandisk, … /
30. Өөрийн үүсгэсэн файлын хэмжээг шахаж архивлах, хэмжээг нь шахсан файлыг эргэж задлах программыг ашиглаж сурах /Winzip, winrar г.м /

Tuesday, September 17, 2013

Lesson

хичээл-1

Saturday, October 20, 2012

Сүлжээний ном
компьютерийн сүлээний ном татах

Мэдээлэл


МИНИЙ МЭРГЭЖИЛ САЙХАН
блог хийх уралдааны УДИРДАМЖ


Тэмцээний зорилго:
Ø Оюутнуудын компьютерийн хичээлийн мэдлэг, чадварыг өргөжүүлэх, блог мэдээллийг үүсгэж сурах, өөрөө интернэтээр мэдээллийг түгээгч болгох зорилготой.

Блогийн агуулга:

Ø Блогийн агуулга нь өөрийн мэргэжлийг сурталчилсан эсвэл тодорхой нэг хичээлийн агуулгаар хийсэн байх хэрэгтэй.
Ø Өнгө үзэмж, template-ийн сонголт

Тэмцээний зохион байгуулалт:

Ø Хугацаа: 2012-10- 26-ны 1500 цагт №205 шалгаруулалт болно.
Ø Хамрагдах хүрээ: Технологийн дээд сургуулийн  оюутнуудШилдэг блогийг шалгаруулан, урамшуулж,
сургуулийн вэб хаягтай холболт хийж олны хүртээл болгоно.Оюутнуудын анхааралд: Уралдаанд оролцох оюутнууд компьютерийн багш С.Эрдэнэбалд 10-р сарын 22-ны дотор бүртгүүлж, блогоо сургуулийн компьютерийн лаборатори болон хувийн компьютераа түшиглэн хийж болно.
 

Мэдээллийн технологи, механикийн тэнхэм
 Компьютер програм хангамжийн анги

Шинэ мэдээлэл


Компьютерийн програм хангамж
мэргэжил сурталчлах өдөрлөгийн УДИРДАМЖ

Зорилго:
 •   Оюутнуудын компьютерийн хичээлийн мэдлэг, чадварыг шалгах, хөгжүүлэх
 • Мэргэжлийнхээ онцлогийг бусдад таниулах
 • Оюутнуудыг мэргэжилд нь дур сонирхолтой болгоход чиглэгдэнэ.

Зохион байгуулалт:
 •    Хугацаа: 2012-10-26
 • Хамрагдах хүрээ: ТДС-ийн багш, оюутнууд
Хөтөлбөр:

1.            Миний мэргэжил сайханблог хийх уралдааны шалгаруулалт явуулах
2.            Оюутнуудад и-мэйл  хаяг нээх, ашиглах талаар зөвөлгөө өгөх
3.             “АХА” асуулт хариултын тэмцээн
Үүнд: Хэрэглээний програм хангамжийн болон мэдээллийн технологийн танин мэдэхүйн чиглэлийн асуултанд хариулт авах замаар явагдана.
4.            “Хэн хурдан бичих вэ?” хурдан бичих чадварын тэмцээн
5.            “Мэдээллийн технологи бидний ирээдүй” ханын сонины уралдаан
6.              Багш нарын компьютерийн үйл ажиллагаанд үзлэг үйлчилгээ, засвар хийх
7.            Сургуулийн сүлжээ шалгах, сүлжээний ажиллагааг хянах
8.            Багш нарын баримт бичиг шивэх, зураг засварлах, сканнердах, номын эх бэтгэх
9.            Багш, оюутнуудад блог нээж үйлчлэх
10.       Багш, оюутнуудад мэргэжлийн чиглэлээр зөвлөгөө зөвлөмж өгч үйлчлэх
11.       Төгссөн оюутнуудын уулзалт


Мэдээллийн технологи, механикийн тэнхим
КПХ ангийн оюутнууд

Friday, October 19, 2012

Компьютерийн хэрэглээ-1


Компьютерийн хэрэглээ-1
     Бие даалт № 2           
 Хамгаалах сүүлийн 7  хоног                                                       
Х долоо хоног (2012/11/05-11/10)

Даалгавар:  Microcoft office word 2007 програм дээр бичиг баримт болон бие даалтын ажил  боловсруулж  сурах

Шалгах хэлбэр:
 • Сонгосон сэдвийнхээ хүрээнд хийсэн эсэхийг шалгана.
 • Сэдэвтэй холбоотой даалгавар компьютер дээр хийлгэх
Бие даалтын ажлын заавар
Оюутны бие даалтын ажил нь бүтцийн хувьд оршил, үндсэн хэсэг, дүгнэлт, хавсралт, ашигласан ном зохиолын жагсаалт гэх зэргээс бүрдэнэ.
 •  Оршил хэсэгт оюутан энэ асуудлыг яагаад сонгож авсан үндэслэл, түүний онолын болон практик ач холбогдол, дэвшүүлж ажиллах зорилт, ямар арга, аргазүйг хэрэглэсэн зэргээ тодорхой бичнэ.
 •  Үндсэн хэсэгт асуудлын мөн чанарыг гаргах, тулгуур ухагдахууны ба онол, жишээ зэргийг бүрэн тусгана.
 •  Дүгнэлт гэсэн хэсэгт дэвшүүлсэн зорилтыг хэрхэн шийдсэн, анхаарууштай асуудлыг судлан шийдэх явцад шинээр юу олж тогтоосон, цаашид яах талаар тодорхой саналууд зэргийг тусгана.

Дараах зүйлсүүд (хэрэгслүүдийг) заавал (ашигласан) хийгдсэн байна. Үүнд:
1.      Хуудсын тохиргоог А4 форматаар, хуудсын урд талаас  3 см, бусад талаас 2 см хэмжээтэй тохируулах.
2.      Мөр хоорондын зай Single
3.      Бичвэрээ times new roman, системийн хэлээр бичнэ.
4.      Бичвэрт  justify зэрэгцүүлэлт хийсэн байна.
5.      Үндсэн гарчиг болон дэд гарчиг нь UPPERCASE байна.
6.      Cover page   ашиглан бие даалтын ажлын нүүрээ хийнэ.
 1. Header Footer –тэй байх
 2. Гарчиг  оруулах (Table of Content ашиглана)
 3. Footnote ашиглах
 4. 1-2 хүснэгттэй байх
 5. 1-2 схем диаграмтай байх
 6. 1-2 графиктай байх
 7. 3-5 тухайн сэдэвтэйгээ холбоотой зураг оруулсан байх
 8. Хуудсууд хэвтээ болон босоо байдлаар холилдсон байх.
 9. Хуудас дугаарлагдсан байх ба дугаарыг хуудасны доод мөрийн төвд бичнэ.(Page number ашиглана)
Анхаар: Оюутнууд даалгавар тус бүрийг гүйцэтгэж багшид шалгуулна . Гүйцэтгэхдээ зааврыг сайтар уншаарай!! Хугацаа хоцорсон бие даалтыг тооцохгүй. Хүндэтгэх шалтгаан гарсан тохиолдолд шалтгааныг харгалзан үзэж байж дүгнэнэ.
Бие даалтын ажлыг MS Word 2007 програм ашиглан гүйцэтгэх ба 10 буюу түүнээс дээш хуудастай байна.
 
MS-WORD ПРОГРАМ ДЭЭР ХИЙХ БИЕ ДААЛТИЙН СЭДЭВ
 1. Microsoft Word програмын баримтанд текст оруулах ба засварлах.
 2. Текстийг форматлах ба хэлбэржүүлэх.
 3. Office button товчлуурийн үүрэг зориулалт.
 4. Word options цонхны үүрэг зориулалт
 5. HOME  табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 6. INSERT табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 7. PAGE LAYOUT табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 8. REFERENCES табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 9. MAILINGS табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 10. REVIEW табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 11. VIEW табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 12. DESIGN табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 13. LAYOUT табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 14. FORMAT табны гүйцэтгэх командуудын үүргүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарла.
 15. Томъёотой ажиллах
 16. Зурагтай ажиллах
 17. Хүснэгттэй ажиллах
 18.  Графиктай ажиллах
 19. Хуудсанд хөл толгойн бичиглэл оруулах
 20. Хуудасны тохиргоо хийх
 21. Office button -> Advancad бүлгийн  үүрэг зориулалт
Жич: Оюутнууд сэдвээ сонгоод багшид бичүүлнэ. ангид нэг сэдвийг 2 дээш хүүхэд авахгүй